Dnoodle

D’noodle adalah sebuah kedai makan yang menjual makanan-makanan oriental yang merupakan mie sebagai produk utamanya. Logo yang kami buat sangat menggambarkan ciri khas dari kedai makanan tersebut.